EN   PL

Podwojenie okresu i chaos w hydrodynamicznych modelach Cefeid II populacji

projektIuventus+, IP2012 036572
finansowanieMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MNiSW
kierownikRadosław Smolec
termin06.2013 - 11.2015, zakończony

Przejdź do najważniejsze wyniki, publikacje recenzowane, publikacje konferencyjne oraz prezentacje.

Najważniejsze wyniki

Bifurcation diagram

W ciągu hydrodynamicznych modeli gwiazd typu BL Herculis (L=const, M=const, Teff zmieniana) znaleźliśmy różnorodne zachowania dynamiczne charakterystyczne dla deterministycznego chaosu. Rysunek powyżej to diagram bifurkacyjny dla tych modeli. Pokazuje on możliwe wartości maksymalnego promienia modelu w czasie, Rmax, w funkcji temperatury efektywnej modelu. Wiele zjawisk zaobserwowano po raz pierwszy w kontekście gwiazd pulsujących. Zaobserwowaliśmy różne drogi prowadzące do chaosu (kaskada podwojenia okresu, intermitencja), kryzys atraktora chaotycznego, domeny stabilnych, okresowych pulsacji wewnątrz domen chaotycznych, intermitencję typów pierwszego i trzeciego.

Hydrodynamiczne modele gwiazd typu BL Her są jakościowo podobne do innych znanych układów fizycznych wykazujących chaos. Odnajdujemy bliskie podobieństwo pomiędzy własnościami naszych modeli a nawet najprostszym układem chaotycznym, iterowaniem mapy logistycznej: xi+1=kxi(1-xi). Poniższe animacje pokazują: (lewa) pierwszą mapę powrotną dla równania logistycznego (wykres xi+1 vs. xi, w funkcji parametru k), oraz (prawa) pierwszą mapę powrotną dla maksymalnych wartości promienia w modelach BL Her (wykres Rmaxi+1 vs. Rmaxi w funkcji Teff). Więcej w informacji w pracy w czasopiśmie MNRAS (PDF, arXiv:1403.4937).

Publikacje recenzowane

Publikacje konferencyjne

Prezentacje

 • 2015, Poznań, XXXVII Meeting of the Polish Astronomical Society, 7-10 września; www
  Nonlinear hydrodynamic models of type II Cepheids; plakat
 • 2015, Honolulu, IAU XXIX General Assembly, 3-14 sierpnia; www
  Nonlinear hydrodynamic models of type II Cepheids; plakat
 • 2015, La Laguna, Teneryfa, European Week of Astronomy and Space Science, EWASS 2015, 22-26 czerwca; www
  Nonlinear hydrodynamic models of type II Cepheids; poster
 • 2014, Lizbona, The 7th Chaotic Modeling and Simulation International Conference , 7-10 czerwca; www
  Chaos in hydrodynamic models of pulsating BL Her-type stars; wykład zgłoszony
 • 2013, Wrocław, IAU Symposium No. 301: Precision Asteroseismology: Celebration of the Scientific Opus of Wojtek Dziembowski, 19-23 sierpnia; www
  Order and chaos in hydrodynamic BL Her models; poster
 • 2013, Warszawa, XXXVI Meeting of the Polish Astronomical Society, 11-14 września; www
  Order and chaos in hydrodynamic BL Her models; poster
poster
poster


logo MNiSW