****


    Indeks
    Życiorys
    Publikacje
   
   Prezentacje

   Studenci

    Journal Club
   
   Delta

   
Kontakt

    E-mail

    In English
• Lista publikacji: ADS

• Informacje osobiste

Imię i nazwisko: Agnieszka Janiuk
Data i miejsce urodzenia: 01.09.1974, Warszawa
Obywatelstwo: polskie


• Wykształcenie i doswiadczenie zawodowe

2007 - : Adiunkt, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
2006-2007: Stypendium podoktorskie, University of Nevada Las Vegas
2003 - 2006: Stazysta po doktoracie, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
2003: Stypendium podoktorskie, European Research and Training Network, Max Planck Institut fur Astrophysik
1998 - 2003: Studium Doktoranckie przy Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN
2000: Stypendium przeddoktorskie, Harvard Smithsonian Center for Astrophysics
1999: Stypendium przeddoktorskie, International School for Advanced Studies, Trieste
1993 - 1998: Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Katedra Astronomii
1989 - 1993: XI LO im. Mikołaja Reja, Warszawa


• Nagrody

2003: Wyroznienie w konkursie o nagrode im. Grzegorza Białkowskiego, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk
2003: Wyroznienie Rady Naukowej CAMK za rozprawe doktorska
1996 - 1998: Stypendium naukowe, Wydział Fizyki UW


• Udział w grantach

2006 - 2007: grant NASA nr. NNG05GB88G pt. "MHD flows in the collapsar model of GRBs" pod kierownictwem prof. D. Progi (Wykonawca)
2005 - 2007: grant KBN nr. 1P03D00829 pt. "Wiatry i wyplywy z akreujacych czarnych dziur" pod kierownictwem prof. B. Czerny (Wykonawca)
2002 - 2005: grant KBN nr. PBZ/057/P03/2001 pt. "Kosmiczne zrodla czastek i promieniowania wysokiej energii" pod kierownictwem prof. J. Ziolkowskiego (Wykonawca)
2002 - 2004: grant KBN nr. 2P03D00322 pt. "Dwufazowa akrecja na czarną dziure w aktywnych jądrach galaktyk" pod kierownictwem prof. B. Czerny (Wykonawca)
2003: grant KBN nr. 2P03D00124 pt. "Ewolucja czasowa dysku akrecyjnego z wymianą masy pomiedzy dyskiem a gorącą koroną w rentgenowskich układach podwojnych z czarną dziurą" (Kierownik)
2000 - 2002: grant KBN nr. 2P03D01519 pt. "Analiza spektralna galaktyk typu Seyfert 1 o wąskich liniach emisyjnych" (Kierownik)
1999 - 2001: grant KBN nr. 2P03D01816 pt. "Szerokopasmowe badania widm i zmiennoci czasowej aktywnych jąder galaktyk" pod kierownictwem prof. B. Czerny (Wykonawca)
1998: grant KBN nr. 2P03D00410 pt. "Czy mechanizmy aktywnoci galaktyk typu Seyfert 1 i Seyfert 2 mogą być takie same?" pod kierownictwem prof. B. Czerny (Wykonawca)


• Członkostwo w organizacjach zawodowych

Członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej 

Członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego