****


    Indeks
    Życiorys
    Publikacje
   
   Prezentacje

   Studenci

    Journal Club
   
Kontakt

    E-mail

    In English
• Wykład popularny pt. "Kosmiczna Linijka", Festiwal Nauki 2009

Prezentacja pdf.

• Referat "Dyski akrecyjne a produkcja dżetów", sesja "Astrofizyczne dżety w skalach od mikro do makro", zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Kraków, 17/09/2009

Prezentacja pdf.

• Seminarium "Błyski gamma z kolapsujących masywnych gwiazd", CAMK Toruń, 05/06/2008

Prezentacja pdf.

• Wykład popularny pt. "Kosmos w komputerze", 07/04/2008

Prezentacja pdf.

< • Powstawanie i ewolucja torusa w 3D

Film 1...

Film pokazuje powstawanie trójwymiarowej toroidalnej struktury wokół akreującej masy centralnej (czarnej dziury). Rozważamy tutaj przypadek czysto hydrodynamiczny (brak transportu momentu pędu w torusie). Po początkowym przejściowym okresie akrecji sferycznej (akrecji Bondiego), gaz zaczyna rotować i tworzy się torus. Pokazane kontury, oznaczone różnymi kolorami, to obszary o jednakowej gęstości (jednostki cgs). W centralnym obszarze prędkości gazu przekraczają prędkość dźwięku. Struktura jest niestabilna (pojawiają się fale uderzeniowe), pod koniec symulacji torus przechyla się i zaczyna precesować.

    Film 2...

Film pokazuje ewolucję struktury dla przypadku nieosiowo symetrycznych warunków początkowych. Rotujący gaz nie jest obecny w pełnym azymucie (360o) wokół czarnej dziury, ale zajmuje obszar ograniczony do delta(phi)=120o, w związku z czym zamknięty torus nie tworzy się.


    Film 3...

To samo co powyżej, ale dla warunków początkowych z delta(phi)=240o.   

Film 4...

To samo co powyżej, ale dla warunków początkowych z delta(phi)=330o. W tym wypadku torus powstał, ale jest niestabilny i precesuje (znacznie wcześniej niż dla modelu z osiowosymetrycznym warunkiem początkowym, Film 1).    Film 5...

Powierzchnie stałego specyficznego (na jednostkę masy) momentu pędu (w jednostkach momentu krytycznego, lc= 2 Rgc). Symulacja jest wykonana dla osiowo symetrycznych warunków początkowych (jak na Filmie 1).


    Film 6...

Powierzchnie stałego specyficznego momentu pędu. Wyniki symulacji z nieosiowosymetrycznymi warunkami początkowymi dla delta(phi)=330o (jak na Filmie 4). Film pokazuje mieszanie się w centralnym obszarze materii o małym i dużym momencie pędu.   


Ewolucja rozkładu gęstości oraz wektorów prędkości w centralnym obszarze, w przekroju w płaszczyźnie równikowej oraz w azymucie 0o i 180o (symulacja dla delta(phi)=330o; jak na Filmie 4).• Seminarium "Black hole accretion with low angular momentum", CfA, 07/11/2007

• How long can be a gamma ray burst?

Plakat...


• Instabilities in the hyperaccreting, neutrino-cooled disk in GRB

Plakat...