Wykład dla doktorantów

Techniki obserwacyjne oraz metody redukcji danych

Semestr letni 2006 r.

ao.jpg wp.jpg
15 lutego 2006 A. Olech Wykład 1
21 lutego 2006 A. Olech Wykład 2
1 marca 2006 W. Pych SALT i inne olbrzymy.
8 marca 2006 A. Olech Wykład 4
22 marca 2006 A. Olech Tylko wersja "na żywo".
??? 2006 A. Olech Tylko wersja "na żywo".
26 kwietnia 2006 W. Pych Wstęp do spektroskopii.
10 maja 2006 W. Pych Wstęp do spektroskopii cd.
17 maja 2006 W. Pych Redukcja danych ze spektrografu typu long-slit.
(Tylko wersja "na żywo".)
24 maja 2006 W. Pych Redukcja danych ze spektrografu typu Echelle.
(Tylko wersja "na żywo".)
31 maja 2006 W. Pych Redukcja widm typu Echelle
7 czerwca 2006 W. Pych ?