Agata Różańska


  

____________________________________________________________

Astronomia

Lubię
Praca
naukowa
Projekty
badawcze
Publikacje
Wykłady
Studenci
Popularyzacja
nauki


Pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa